Vineri, 19 octombrie 2012, ora 17,00, în Sala Mică a Filialei Iași a Academiei Române din Bld. Carol I, nr. 8, cu ocazia Zilelor Academice Ieșene, va avea loc ședința de comunicări organizată de Centrul de Istorie și Civilizație Europeană. În cadrul Simpozionului România și Serviciile speciale ale Marilor Puteri la confluența secolelor XX-XXI vor fi susținute comunicări de către prof. univ. dr. Constantin Bușe, prof. univ. dr. Gh. Buzatu, dr. Corneliu Ciucanu. Vor fi lansate ultimele apariții editoriale din colecția Românii în Istoria Universală

Al XVI-lea Congres Naţional de Genealogie şi Heraldică, organizat de Institutul Român de Genealogie şi Heraldică “Sever Zotta”, şi-a desfăşurat lucrările la “Muzeul Unirii” din Iaşi în perioada 10-12 mai 2012, bucurându-se şi de participarea unor prestigioşi specialişti de la Chişinău şi Cernăuţi, din Ungaria, Austria şi Canada. Prestigioasa manifestare ştiinţifică, coordonată de reputatul nostru istoric Ştefan Sorin Gorovei, colaborator al CICE, a fost închinată împlinirii a două secole de la răpirea Basarabiei în 1812 şi a unui secol de la întemeierea revistei “Arhiva Genealogică”, în fosta capitală moldavă, de către Sever Zotta. Programul Congresului (pentru detalii vezi http://www.ghyka.com/IRGH/Doc_pdf/Program_congres_2012.pdf) a inclus, în cadrul şedinţei plenare simpozionul Contribuţii la istoria familiei Rosetti, iar în reuniunile pe secţii s- au prezentat peste 80 de comunicări de genealogie şi heraldică, pe teme diverse, precum: Genealogie şi heraldică istorică; Contribuţii basarabene; Biografie-Prosopografie- Genealogie; Strămoşii mei; Familii, ramuri, personaje; Preocupări vechi, tehnici moderne.

Joi, 14 iunie 2012, ora 17,30, în Sala Mică a Filialei Iaşi a Academiei Române, din Bulevardul Carol I, nr. 8, va avea loc şedinţa de comunicări organizată de Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană-Iaşi. Comunicări: Prof. Univ. Dr. Petru Ursache, Iorga – Sadoveanu – Basarabia; Dr. Corneliu Ciucanu, Valorificarea documentelor istoriei recente. Lansare cărţi: Volume apărute în Colecţia „OPERA OMNIA” (Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2012); Liviu şi Armand Sadowski, Operaţiunea „Schulung”, Iaşi, Editura Sedcom Libris, 2012; Cărţi privind raptul Basarabiei de la 1812 (Editurile „Vicovia” şi „Babel” din Bacău).

Luni, 14 mai 2012, ora 17,30, în Sala Mică a Filialei Iaşi a Academiei Române, din Bulevardul Carol I, nr. 8, va avea loc şedinţa de comunicări organizată de Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană-Iaşi. Comunicări: Dr. Stela Cheptea, Sistemul de fortificaţii al Curţii domneşti din Iaşi. Lansare de cărţi: Nicolae Iorga, Istoria Românilor, vol. X, 1-2, ediţia a II-a, Bucureşti, 2011; Idem, Basarabia.Legitimitatea dreptului istoric, Iaşi, 2012; D. Ciurea, Românii în istoria universală, vol. I-II, Iaşi, 2011-2012.

Joi, 15 septembrie 2011, orele 17,00, în Sala Mică a Filialei Iași a Academiei Române din Bld. Carol I, nr. 8, cu ocazia Zilelor Academice Ieșene, va avea loc ședința de comunicări organizată de Centrul de Istorie și Civilizație Europeană, în cadrul căreia vor avea intervenții istoricii: Constantin Bușe, Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Sorin Damean, Ioan Scurtu și Corneliu Ciucanu. Cu acest prilej va fi lansată lucrarea Spațiul istoric și etnic românesc, studiu intoductiv de Gh. Buzatu, ediția princeps București, 1942, ediție anastatică Iași, Tipo Moldova, 2011.

Joi, 23 iunie 2010, în Sala Mică a Academiei Române-Filiala Iaşi, va avea loc şedinţa de comunicări organizată de Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană-Iaşi. Comunicări: Dr. Corneliu Ciucanu, Războiul din Est reflectat în memorialistica lui Mircea Eliade; Dr. Gh. Buzaru, Basarabia şi vecinătatea Rusiei în viziunea lui N. Iorga şi I. Antonescu. Lansare de cărţi: Gh. Buzatu, Jurnalul de război al Mareşalului Ion Antonescu, Iaşi, 2011.

-Editura R.A.O. – Bucureşti, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană – Iaşi vă invită la lansarea volumului cunoscutului istoric american Larry L. Watts, Fereşte-mă, Doamne, de prieteni...Războiul clandestin al Blocului Sovietic cu România. Moderator Gh. Buzatu. Manifestarea va avea loc vineri, 3 iunie 2011, orele 16,oo, la Muzeul Unirii din Iaşi, str. Lăpuşneanu, nr. 14.

-Miercuri, 1iunie 2011, orele 17,30, în Sala Mică a Filialei Iaşi a Academiei Române din Bulevardul Copou, nr. 8, va avea loc şedinţa de comunicări organizată de Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană-Iaşi. Comunicări: Constantin Coroiu, Cioran – „expert al decăderii”; prof. univ. dr. Petru Ursache, Sadoveanu sub cenzură. Prezentări de cărţi: Gh. Buzatu, Execuţia Mareşalului Ion Antonescu (Iaşi, 2010); Colectiv, Acţiunea „Recuperarea”(Bucureşti, 2011).

- Joi, 5 mai a.c., orele 17,00, va avea loc – în Sala Mică a Filialei Iaşi a Academiei Române (Bulevardul Carol I, nr. 8) – şedinţa de comunicări a Centrului. Ordinea de zi: Comunicare: Dr. Vasile Diacon, Profesorul Ştefan Cuciureanu – Omul şi opera. Lansare de carte: Dr. Marius Hriscu, N. Titulescu şi relaţiile româno-sovietice (1932-1936).

- Joi, 31 martie a.c., orele 17,00, va avea loc - în Sala Mică a Filialei Iaşi a Academiei Române (Bulevardul Carol, nr. 8) - şedinţa de comunicări a Centrului. Ordinea de zi: Dr. Corneliu Ciucanu, Mircea Eliade şi generaţia sa, "sub teroarea istoriei"; Lansare de carte: Nicolae Titulescu, Eu şi Garda de Fier.

- Vineri, 25 februarie 2011, orele 17, in Sala Mica a Filialei Iaşi a Academiei Române (Bulevardul Carol, nr. 8) va avea loc o şedinţă de comunicări organizată de Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană. Susţine Gh. Buzatu: "Implicarea României în al doilea război mondial (1941)". Lansare de carte: Bătălia pentru Basarabia (1941-1944), Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2010.

- Programul manifestărilor ştiinţifice organizate de Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană în anul 2011

© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010