© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


 

1. Gh. Buzatu, România sub imperiului haosului (1939-1945). Sudii şi documente, Bucureşti, Centrul de Istorie a Românilor "Constantin C. Giurescu", RAO, 2007. (PDF) Descarcă

2. Gh. Buzatu, Hitler, Stalin, Antonescu, vol. I, Ploieşti, Editura Societăţii Culturale "Ploieşti-Mileniul III",2005.(PDF) Descarcă

3. Gh. Buzatu, George Roataru, Stalin, Hitler, Antonescu, vol. II, Piteşti, Rottarymond, 2007. (PDF) Descarcă

4. Gh. Buzatu, Antonescu, Hitler, Stalin, vol. III, Iaşi, Casa Editorială "Demiurg", 2008. (PDF) Descarcă

5. Gh. Buzatu (coord.), România îm ecuaţia Războiului şi Păcii (1939-1947). Aspecte şi controverse, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2009. (PDF) Descarcă

6. Gh. Buzatu, Mareşalul Ion Antonescu. Biobliografie, Iaşi, Casa Editorială Pro-Demiurg, 2010. (PDF) Descarcă

7. Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cârstea, editori, Pace şi război (1940-1944). Jurnalul Mareşalului Ioan Antonescu (comentarii, anexe, cronologie), vol. I, Preludii, Explozie, Revanşa (4.IX.1940 - 31.XII.1941), Casa Editorială "Demiurg", Iaşi, 2008. (PDF)Descarcă

8. Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Murusia Cîrstea, Corneliu M. Lungu, editori, Pace şi război (1940 -1944). Jurnalul Mareşalului Ion Antonescu (comentarii, anexe, cronologie), vol. II, Succese şi eşecuri (1-I-1942 - 30-VI-1943), Casa Editorială "Demiurg", Iaşi, 2010. (PDF) Descarcă

9. Gh. Buzatu, O istorie a petrolului românesc, ediţia a II-a, revazută şi adăugită, Casa Editorială "Demiurg", Iaşi, 2009. (PDF) Descarcă

10. Gh. Buzatu, Murusia Cîrstea, Europa în balanţa forţelor, vol. II, 1939-1945, Iaşi, Tipo Moldova, 2010. (PDF) Descarcă

11. Gh. Buzatu, Murusia Cîrstea, Europa în balanţa forţelor, vol. III 1939-1989, Iaşi, Tipo Moldova, 2010. (PDF) Descarcă

12. Gh. Buzatu, Corneliu Bichineţ (coord.), România sub imperiului haosului (1919-1989), II, Iaşi, Tipo Moldova, 2011. (PDF) Descarcă

13. Corneliu Ciucanu, Dreapta românească interbelică. Politică şi ideologie,Iaşi, Tipo Moldova, 2009. (PDF) Descarcă