© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


CENTRUL DE ISTORIE ŞI CIVILIZAŢIE EUROPEANĂ, fondat în 1992, este menţionat anual în faimosul ghid internaţional al institutelor şi centrelor de cercetare sau al universităţilor prestigioase din întreaga lume: THE WORLD OF LEARNING (London, Europa Publications Ltd., 1992 →).

Obiective ştiinţifice prioritare: Istorie naţională şi universală, genealogie şi arheologie medievală, rolul şi locul românilor în istoria universală, istoriografie.

Număr de cercetători: 10.

CENTRUL dispune de o bibliotecă de specialitate totalizând 4050 volume, provenind din achiziţii şi propriile publicaţii, din donaţii (Dr. Faust Brădescu, Prof. Univ. Dr. D. Ciurea, Prof. Univ. Dr. Alexandru Andronic, Prof. Univ. Dr. Vasile Neamţu) ori din schimburile interne şi externe de cărţi şi reviste.

Reviste:

„EUROPA XXI”

I-II (1992-1993); III-IV (1994-1995);

V-VI (1996-1997); VII-VIII (1998-1999);

IX-X (2000-2001); XI-XII (2002-2003)

XII-XIV (2004-2005); XV-XVI (2006-2007)

XVII-XVII (2008-2009) - sub tipar

 

Ediţii/Colecţii:

- Colecţia Românii în istoria universală/The Romanians in World History, editor Gh. Buzatu, 410 volume (1986-2012), publicate în limbile română, engleză, franceză, germană.

- N. Iorga, Istoria Românilor, ediţia a II-a, volumele I/1-2, II-IX, X/1-2, editată integral sub coordonarea lui Gh. Buzatu și Victor Spinei, Bucureşti, 1986-2011.

- Proiectul Ştefan cel Mare, coordonatori Ştefan S. Gorovei şi Maria Magdalena Székely.

 

Parteneriat ştiinţific:

- USA (Hoover Institution Archives, Stanford University, Palo Alto, Ca.)

- Germania (Romanian Library, Freiburg im Breisgau)

- England (University of London, School of Slavonic Studies)

- Institutul Naţional al Monumentelor, Bucureşti

- Universitatea din Craiova

- Universitatea „Ovidius”, Constanţa

- Republica Moldova (Universitatea din Chişinău)

- Centrul pentru Istoria Românilor „Constantin C. Giurescu”, Bucureşti

- Institutul de Istorie „N. Iorga”, Bucureşti

- Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române, Sibiu

- Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti

- Muzeul Vrancei, Focşani