© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010
 europa21 V-VI / aprilie 2010 / Picasa Template by www.paulvanroekel.nl

Cercetarea arheologică a siturilor şi monumentelor medievale din Moldova reprezintă una din principalele direcţii de investigaţii din cadrul programelor de studii ale Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană din Iaşi. În desfăşurarea acestor activităţi este implicat un grup de cercetători cu o bogată experienţă căpătată prin participarea la numeroase şantiere arheologice cu caracter sistematic şi preventiv. Aria preocupărilor cuprinde investigarea centrelor istorice ale oraşelor medievale şi monumentelor istorice şi de arhitectură (biserici, mănăstiri, cetăţi, Curţi domneşti, reşedinţe boiereşti din mediul rural sau urban, case cu valoare istorică şi arhitecturală din mediul orăşenesc) şi necropolelor.

Cercetarea arheologică în cadrul Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană valorifică datele ştiinţifice acumulate pe parcursul a zeci de ani de generaţii de specialişti implicaţi în studierea unor situri medievale precum cetăţile Suceava şi Roman sau vechile capitale ale Moldovei: Baia, Suceava, Iaşi.

Din anul înfiinţării sale, 1992, sub tutela Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană cercetători experimentaţi au coordonat activitatea de investigaţii pe un număr de peste 300 de puncte arheologice din oraşele medievale Baia, Hârlău , Cotnari ori Iaşi. Pe cuprinsul acestor aşezări au fost identificate şi studiate locuinţe medievale datând din secolele XIV-XVIII, lăcaşe de cult ortodoxe, catolice, armeneşti sau mozaice şi, nu în ultimul rând, Curţile domneşti din oraşe. Datele astfel obţinute au făcut deja obiectul unor ample lucrări monografice şi numeroase studii de specialitate.

În prezent, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană din Iaşi oferă celor interesaţi servicii specializate în redactarea studiilor istorice pentru întocmirea PUG şi PUZ. De asemenea, sub auspiciile Centrului se organizează şantiere arheologice preventive în vederea elaborării referatelor de specialitate pentru obţinerea certificatelor de descărcare de sarcina istorică şi arheologică necesare obţinerii autorizaţiilor de construcţii. Preţurile sunt negociabile, în funcţie de suprafaţa şi amploarea lucrărilor de excavaţii.

Persoane de contact:

arheolog expert, dr. Stela Cheptea – tel.: 0727. 390 820

arheolog B. Apăvăloaei – tel.: 0727. 832 935

 

 

Aspecte de pe şantierele arheologice coordonate de C.I.C.E.