© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


Bobi Apăvăloaei (din 2003)

Gh. Buzatu (fondator)

Stela Cheptea (fondator)

Laura Chistruga (colaborator onorific, 2002-2006)

Daniel Ciobanu (2000-2003)

Corneliu Ciucanu (1995-2003, din 2006)

Marusia Cîrstea (colaborator onorific, din 2004)

Sorin Liviu Damean (1997-2000)

Vasile Diacon (colaborator onorific, din 1992)

Valeriu Florin Dobrinescu (fondator)

Emil I. Emandi (fondator)

Ştefan Sorin Gorovei (din 2003)

Daniel Hrenciuc (din 2004)

Sorin Iftimi (2000-2008)

C. Gh. Marinescu (colaborator onorific, din 1992)

AndreiI - Cosmin Mocanu - Irimiţă (colaborator din 2008)

Daniel Onişor (2000-2004)

Iulia Moldovan (1999-2001)

Silviu B. Moldovan (1997-2000)

Vasile Neamţu (colaborator onorific, 1992-2005)

Ioan Saizu (fondator)

Cristian Sandache (1995-1999)

Maria Magdalena SZÉKELY(din 2003)