© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


VASILE DIACON

E-mail:diaconvasile@yahoo.com

Locul şi data naşterii: comuna Stulpicani, judeţul Suceava; 26 septembrie 1951.

Studii: Liceul de Cultură Generală din comuna Stulpicani, judeţul Suceava (1966-1970), după care a urmat Secţia română-italiană a Facultăţii de Filologie (1970-1974) şi Facultatea de Drept (1977-1982), ambele din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Este doctorand în istorie.

Activitate profesională, locuri de muncă: profesor la Şcoala generală Preuteşti, judeţul Suceava (1974-1975); profesor şi director la Şcoala Generală Osoi, comuna Sineşti, judeţul Iaşi (1975-1982); consilier juridic la Intreprinderea de Bere şi Spirt Iaşi, devenită S. C. „Zimbru” S. A. (1982-1990; 1993-2001); director general la S. C. „Naţional Bere Holding” S. A. şi S. C. „Zimbru” S. A (2001-2005); consilier juridic la S. C. „Prodis Import Export” S. A. (2005-2007).

Domenii de interes: Istoria Bucovinei, istoria berăritului în România.

Alte activităţi: Deputat în prima legislatură post-decembristă a Parlamentului României (1990-1992), Preşedinte al Grupului de studiu „Basarabia” din cadrul Comisiei de Politică Externă a Parlamentului României; Secretar al Comisiei parlamentare de audiere a persoanelor care, după 22 decembrie 1989, au fost obligate să-şi abandoneze locurile de muncă şi locuinţele din judeţele Covasna şi Harghita. Este coautor al Raportului comisiei. Fondator şi iniţiator al Consiliului Naţional al Unirii (Reîntregirii) de la Iaşi (24 ianuarie 1992). Consilier federal şi Consiler general al Partidului Radical Transnaţional şi Transpartinic cu sediul la Roma; coordonatorul pentru România şi Republica Moldova al activităţii P. R. T.; membru al Ligii „Mareşal Antonescu” (1990-1992) şi al Ligii „Non Tocchi Cain”, Roma, Italia (1994-2000). Vicepreşedinte al Asociaţiei Revoluţionarilor „22 Decembrie 1989”, Iaşi (1992-1996). Este decanul Colegiului Consilierilor Juridici din Judeţul Iaşi (2007).

Premii şi distincţii: Crucea de aur a Sfântului Ştefan cel Mare şi Sfânt, Secţiunea Ştiinţe istorice (Suceava, 2006).

Cărţi publicate: Vechi aşezări pe Suha Buovineană. Pagini monografice, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1989, Colecţia Românii în istoria universală, IV/3, 320 + 32 p.; Reîntregirea. Basarabia, Bucovinaşi Insula Şerpilor în dezbateri ale Parlamentului României, ed. I, Iaşi, Editura Unirea, 1992, 253 + 4 p.; ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Tipo-Moldova, 2006, 428 p.; Etnografie şi folclor pe Suha Bucovineană, Iaşi, Editura Unirea, 2002, 496 p.; Cronicile Suhei Bucovinene, I-II, Iaşi, Editura Tipo-Moldova, 2005, 451p. – 423 p.

Referinţe: Personalităţi publice-politice decembrie 1989 – 27 septembrie 1992, Bucureşti, Editura Holding Reporter, 1993, p. 58; Personalităţile României contemporane. Protagonişti ai vieţii publice, decembrie 1989 – decembrie 1994, Bucureşti, Agenţia Naţională de Presă „Rompres”, 1994, p. 251; Who’s who în România, Bucureşti, Pegasus Press, 2002, p. 186; Ilie Dan, Popas printre oameni şi cărţi, Iaşi, Editura Vasiliana-’98, 2004, p. 55-57; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. I, Suceava, Editura Princeps, 2004, p. 320-321; Ion Popescu Sireteanu, Bucovina. Oameni şi cărţi, Timişoara, Editura Augusta, Artpress, 2005, p. 359-364; Ilie Dan, Retrospectivă şi perspectivă, Iaşi, Vasiliana-’98, 2007, p. 245-247.