© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


ROMÂNII ÎN ISTORIA UNIVERSALĂ (1986-2010)- Editor: Gh. Buzatu