© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


SILVIU B. MOLDOVAN

Contact e-mail: silviumldvn@yahoo.com

A funcţionat la Centru în anii 1997-2000, la Colectivul de Istorie Contemporană.

Locul şi data naşterii: Reghin, judeţul Mureş, 10 mai 1971.

Studii: Liceul Pedagogic din Târgu-Mureş, profilul filologie-istorie, 1986-1990. Este absolvent al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, promoţia 1997. S-a specializat în istorie contemporană, redactând teza de licenţă cu titlul Imaginea Iugoslaviei titoiste în memorialistica românească a spaţiului concentraţionar. A urmat Masteratul în cadrul Facultăţii de Istorie a aceleiaşi Universităţi (specializarea România în Relaţiile Internaţionale), promoţia 1998. Titlul dizertaţiei: România şi conflictul sovieto-iugoslav (1948-1956). Şi-a continuat studiile post-universitare în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti (specializarea Drept Internaţional Umanitar), promoţia 2003. Titlul lucrării de diplomă: Intervenţia umanitară şi suveranitatea statelor.

Activitate profesională, locuri de muncă: De la 1 septembrie 2000, angajat al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Doctor în istorie al Facultăţii de Istorie-Filosofie-Geografie a Universităţii din Craiova (2006), cu lucrarea România şi începutul războiului rece. Studiu de caz (sub coordonarea prof. Gh. Buzatu). Între anii 2001 şi 2005 – şeful Serviciului Cercetare din cadrul C.N.S.A.S. În perioada de referinţă, Serviciul a publicat sub egidă proprie peste 15 volume. Din anul 2007, redevine şeful Compartimentului Cercetare din cadrul C.N.S.A.S.

Teme de interes ştiinţific: Istoria Iugoslaviei, relaţiile româno-sârbeşti, rezistenţa armată anticomunistă din România, istoria Securităţii.

Activitate editorială: secretar ştiinţific de redacţie al revistei „Europa XXI”, Iaşi (1997-2000); membru în Colegiul redacţional al seriei „Arhivele Securităţii”, editată de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii; coordonator al colecţiei „Spaţiul iugoslav”, iniţiată în 2001; Coordonator al „Buletinului” Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, supliment al revistei „Dosarele Istoriei” (din 2002); coordonator al colecţiei „Biblioteca de istorie” a Editurii Nemira din Bucureşti (din 2004). A colaborat la editarea mai multor volume de documente, precum: „Bande, bandiţi şi eroi”. Grupurile de rezistenţă şi Securitatea (1948-1968), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, 592 – XXXVI p. ; Trupele de Securitate (1949-1989), Bucureşti, Editura Nemira, 2004, 712 p.; Nicu Steinhardt în dosarele Securităţii, 1959-1989 (alături de Clara Cosmineanu), Bucureşti, Editura Nemira, 2005, 400 p.

Alte activităţi: În perioada 1999-2002, acţionar principal şi administrator al Editurii Agora din Iaşi, membru fondator al Centrului de Studii Danubiene, de pe lângă Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. Din 2002, membru în Colegiul Director al Ligii de Prietenie Româno-Sârbe.

Publicaţii (volume şi studii, selectiv):

Până în anul 2007 a publicat 51 de studii şi articole în volume colective şi periodice de specialitate şi circa 160 de articole pe teme culturale şi politice în publicaţii ca: „Alpha”, „Cuvântul Liber”, „Târnava”, „Generaţia Zero” (Târgu-Mureş); „Independentul”, „Opinia Moldovei”, „Ethos românesc”, „Dialog”, „Revista Română”, „Cercetări Istorice”, „Europa XXI” (Iaşi); „Dosarele istoriei”, „Arhivele Securităţii”, „Rost” (Bucureşti); „Cuvântul românesc” (Hamilton).

- Problema iugoslavă. Studii şi marginalii, coordonator Silviu Moldovan, Timişoara, Editura Meridian 21 Delta, 1998, 280 p. (sub egida Academiei Române).

- „Scânteia” şi problema „Sumanelor Negre”, în vol. Anul 1946 – începutul sfârşitului, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 1996, p. 377-383.

- Noul naţionalism cultural, componentă esenţială a relaţiilor internaţionale, în vol. Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, Iaşi, Editura Ankarom, 1997, p. 170-180.

- Noul guvern şi reconcilierea cu elitele, în „Xenopoliana”, Iaşi, IV, 1996, 1-4, p. 35-38.

- Cuvânt împotriva indiferenţei, în vol. Problema iugoslavă. Studii şi marginalii, Timişoara, Editura Meridian 21 Delta, 1998, p. 265-273.

- Spre o nouă înţelegere a „naţionalismului”: Soluţia Marino, în vol. Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, Iaşi, Editura Antheros, 1998, p. 523-540.

- Iugoslavia titoistă în memorialistica Gulagului românesc, în „Dosarele istoriei”, III, nr. 3(19), 1998, p. 51-53.

- Relaţii româno-iugoslave în urma destrămării Imperiului Austro-Ungar, în vol. România în primul război mondial, Focşani, Editura Empro, 1998, p. 488-505.

- Comunitatea europeană şi naţiunile fostei federaţii iugoslave, în vol. Interferenţe geopolitică-istorie. Historia, Quo Vadis?, Bucureşti, Editura Militară, 1999, p. 255-275.

- Trepte către o bibliografie Nicolae Iorga, în vol. Nicolae Iorga. Omul şi opera, vol. III, Iaşi, Editura Fundaţiei „Gh. Zane”, 1999, p. 261-277.

- Bibliografia „Donaţiei Dr. Faust Brădescu” (în colaborare cu Sorin Damean şi Cristian Sandache), în vol. Gh. Buzatu, Faust Brădescu: Viaţa şi opera, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1999, p. 113-204.

- Gh. Buzatu – bibliografie (în colaborare cu Sorin Damean şi Cristian Sandache), în vol. Omagiu istoricului Gh. Buzatu, Focşani, Editura Empro, 1999, p. 926-943.

- Conflictul sovieto-iugoslav: poziţia oficială a României (1948-1949), în vol. Omagiu istoricului Gh. Buzatu, p. 868-878.

- Despre metoda „evazionistă” în politică şi istoriografie, în „Xenopoliana”, VII, 1999, 1-2, p. 131-133.

- Relaţiile româno-iugoslave în primii ani postbelici, în vol. Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale. Studii, Iaşi, Editura Cantes, 2000, p. 332-339.

- Iugoslavia titoistă în memorialistica românească a spaţiului concentraţionar, în vol. Omagiu istoricului Ioan Scurtu, Focşani, Editura D.M. Press, 2000, p. 703-714.

- Delimitarea graniţei româno-ungare în Tratatul de Pace din 1947, în vol. Diplomaţie şi diplomaţi români, II, Focşani, Editura Pallas, 2002, p. 537-562.

- Securitatea la ora bilanţului: toamna anului 1968, în "Studii şi materiale de istorie contemporană", serie nouă, nr. 1, 2002, p. 237-243.

- Modalităţi de valorizare pozitivă a trupelor de Securitate (1972), în Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu, Focşani, Editura Pallas, 2003, p. 717-735.

- Uniunea Europeană şi tentaţia separatismului etnic, în Instituţii (nu doar) politice, coordonator Vasile Docea, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2003, p. 57-65.

- „Reinventarea” suveranităţii şi ieşirea din zodia lui Huntington, în A IX-a sesiune de comunicări ştiinţifice. Mediul internaţional de securitate. România – de la invitaţia de aderare la membru NATO. Secţiunea Securitate şi siguranţă naţională, coordonator Ioan Bidu, Bucureşti, Editura Academiei Naţionale de Informaţii, 2003, p. 405-409.

- Studiu introductiv (în colaborare cu Florian Banu), în Florica Dobre (coordonator), Florian Banu, Camelia Duică, Silviu B. Moldovan, Elis Neagoe, Liviu Ţăranu (editori), „Bande, bandiţi şi eroi”. Grupurile de rezistenţă şi Securitatea (1948-1968), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 7-22.

- Ion Vulcănescu şi regimul Ceauşescu, în Analele Sighet, 3, Anii 1973-1989: cronica unui sfârşit de sistem, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2003, p. 441-460.

- Intervenţia umanitară şi suveranitatea statelor, în Dreptul umanitar la începutul secolului XXI, editor Ionel Cloşcă, Bucureşti, 2003, p. 256-298.

- Rezistenţa anticomunistă din România şi „defecţiunea” titoistă, în Mişcarea armată de rezistenţă anticomunistă din România, 1944-1962, Bucureşti, Editura Kullusys, 2003, p. 407-434.

- Comitetul Naţional de Eliberare din judeţul Tulcea (1945-1947), în „Studii şi materiale de istorie contemporană”, serie nouă, vol. II, 2003, p. 133-146 (în colaborare cu Delia Moisil).

- Ediţie şi Studiu introductiv, în Testis Dacicus (George Manu), În spatele Cortinei de Fier. România sub ocupaţie rusească, Bucureşti, Editura Kullusys, 2004.

- Între instaurarea unui guvern antinaţional şi o falsă reconciliere naţională. Cazul foştilor prizonieri în Uniunea Sovietică, în „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane. Gheorghe Şincai”, VII, 2004, Târgu Mureş, p. 131-148.

- Ediţie şi Studiu introductiv la Mircea Chiriţoiu, Între David şi Goliath. România şi Iugoslavia în balanţa Războiului Rece, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2005.

- Problema minoritară într-un text depus la reprezentanţele anglo-saxone din România (1946-1947), în vol. Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, coordonatori Vasile Ciobanu şi Sorin Radu, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2006, p. 198-221.

- Istoriografia contemporană sub impactul noilor surse primare, în „Revista istorică”, Serie nouă, tom XVII, 2006, nr. 1-4, p. 23-32.

- Mihail Fărcăşanu şi Mişcarea Naţională de Rezistenţă, în „Arhivele Totalitarismului”, anul XIV, nr. 52-53, 2006, 3-4, p. 54-65.

- Pseudomemoriile unui general de Securitate. Documente selectate şi editate, studii introductive şi note de ..., în colaborare cu Cristina Anisescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007, 287 p.

- „Partiturile” Securităţii. Directive, ordine, instrucţiuni (1947-1987). Documente şi studii, în colaborare, Bucureşti, Editura Nemira, 2007, 695 p.