© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010

VASILE NEAMŢU

Din anul 1992, colaborator onorific al Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană şi preşedinte al Consiliului Ştiinţific

Locul şi data naşterii: sat Tişăuţi, comuna Ipoteşti, judeţul Suceava, 19 decembrie 1922. Decedat: Iaşi, 29 decembrie 2005.

Studii:Liceul „Ştefan cel Mare” din Suceava, după care a urmat Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Secţia istorie, absolvită în 1948, cu o teză de licenţă privind breslele din Moldova medievală.

Activitate profesională, locuri de muncă: Profesor de istorie la Şcoala din Bosanci, jud. Suceava, iar de la 5 aprilie 1949 încadrat asistent la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii ieşene, lector şi finalmente conferenţiar universitar, consacrându-se Evului Mediu românesc, domeniu în care s-a impus – prin monografiile, cursurile şi studiile tipărite – printre specialiştii noştri de elită. Colaborator ştiinţific permanent al Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” din Iaşi. Doctor în istorie al Universităţii din Cluj, cu o lucrare tipărită ulterior în limba franceză (La technique de la production céréalière en Valachie et en Moldavie jusqu´au XVIIe siècle, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1975), distinsă cu Premiul N. Iorga al Academiei Române.

Domenii de interes: Istoria politică, economică şi culturală a epocii medievale, istoria oraşului feudal moldovenesc şi arheologia medievală, istoria contemporană, îndeosebi epocile medie şi contemporană.

Premii şi distincţii: Premiul Academiei Române, 1975 şi 1984.

Publicaţii: Peste o sută de studii de specialitate, 10 cărţi de autor şi colaborări la numeroase volume de sinteză, documente, culegeri de studii.

Cărţi publicate (selectiv):

- La technique de la production céréalière en Valachie et en Moldavie jusqu´au XVIIe siècle, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1975, 271 p.

- Oraşul medieval Baia în secolele XIV-XVII. Cercetările arheologice din anii 1967-1976, I, Iaşi, Editura Junimea, 1980, 288 p. (în colaborare cu Eugenia Neamţu şi Stela Cheptea).

- Oraşul medieval Baia în secolele XIV-XVII. Cercetările arheologice din anii 1977-1980, II, Iaşi, Editura Junimea, 1984, 276 p. (în colaborare cu Eugenia Neamţu şi Stela Cheptea), volum distins cu Premiul N. Bălcescu al Academiei Române.

- Istoria oraşului medieval Baia (Civitas Moldaviensis), Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1997, 218 p. + 31 ilustraţii.

- Istoria medie a României. Prelegeri, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1982.

- Colaborări la volumele: Istoria oraşului Iaşi, I (Iaşi, Editura Junimea, 1980); Istoria Universităţii din Iaşi (Iaşi, Editura Junimea, 1985); Istoria Românilor (Iaşi-Chişinău, 1992); Istoria Românilor (Iaşi, 1994).

- Profesorul Vasile Neamţu a donat Centrului volumul de amintiri Crâmpeie de viaţă (sub tipar, în paginile revistei „Europa XXI”, vol. 13-15 →).

Referinţe:

- Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977, p. 234; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. II, Suceava, Editura Princeps, 2004, p. 112; Stela Cheptea, Vasile Neamţu (1922-2005), în „Historia Urbana”, tomul XIV, nr. 1/2006, p. 207-209.

- Bibliografia istorică a României, vol. I şi IV-X, Bucureşti – Cluj-Napoca, 1970-2005; Robert Deutsch, Istoricii şi ştiinţa istorică din România. 1944-1969, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970.