© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


SORIN LIVIU DAMEAN

Contact:http://sorin-damean.blogspot.com

Angajat al Centrului: în anii 1997-2000.

Locul şi data naşterii: Iaşi, 18 mai 1968.

Studii: Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” (1989-1994), şef de promoţie.

Activitate profesională: Muzeograf la Muzeul Unirii, din cadrul Complexului Naţional Muzeal „Moldova” – Iaşi (1994-1997); şi-a susţinut teza de doctorat în anul 2000, sub coordonarea acad. Gh. Platon, având ca temă Monarhia constituţională în România: De la instituirea regimului la proclamarea Regatului (1866-1881). Între 1997 şi 2000, cercetător ştiinţific la Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, iar în anul 2000 a fost încadrat ca asistent la Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie a Universităţii din Craiova, devenind lector (2002) şi apoi conferenţiar (2006).

Domenii de interes: Istoria modernă şi, în special, istoria regalităţii în România – epoca lui Carol I, istoria diplomaţiei europene.

Activitate editorială: Bibliografia donaţiei Dr. Faust Brădescu (în colaborare), în volumul semnat de Gh. Buzatu, Faust Brădescu. Viaţa şi opera, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1999, p. 113-204. Membru în colegiul de redacţie al revistei „Europa XXI” (1996-1999).

Alte activităţi: În anul universitar 1997-1998 - asistent (colaborator), la specialitatea Istoria modernă a Românilor, în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii din Iaşi.

Publicaţii:

- Carol I al României, I, 1866-1881, Bucureşti, Editura Paideia, 2000, 276 p. + 8 planşe.

- România şi Congresul de Pace de la Berlin (1878), Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, 384 p.+5 planşe.

- Carol I şi politica externă a României (1866-1875), în volumul Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, coordonator Mihai Timofte, Iaşi, Editura Ankarom, 1997, p. 104-112.

- Regele Ferdinand al României şi războiul pentru întregirea naţională, în volumul 1917 pe frontul de Est, Focşani, Editura Vrantop, 1997, p. 239-246.

- România şi criza orientală (1875-1877). Opţiuni şi priorităţi, în volumul Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, coordonator Mihai Timofte, Iaşi, Editura Antheros, 1998, p. 267-274.

- Tentative de bolşevizare a României în anii 1917-1918, în volumul România şi Primul Război Mondial, coordonatori Gh. Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu şi Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Empro, 1998, p. 234-242.

- Carol I şi stratagema abdicării în anii 1870-1871, în volumul Timpul istoriei. Profesorului Dinu C. Giurescu, Bucureşti, 1998, p. 228-241.

- Regele Carol I al României – schiţă de portret, în „Acta Moldaviae Meridionalis”, Anuarul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” – Vaslui, XV-XVIII, vol. II, Vaslui, 1993-1998, p. 74-80.

- Personalitatea Regelui Carol I reflectată în opera lui Nicolae Iorga, în volumul Nicolae Iorga. Omul şi opera, vol. III, coordonatori Gh. Buzatu şi Petre Mâlcomete, Iaşi, Editura Fundaţiei Culturale „Gh. Zane”, 1999, p. 67-78.

- Regele Ferdinand I al României în viziunea contemporanilor, în „Cercetări istorice”, Iaşi, vol. XVII/2, 1998, p. 113-118.

- Alegerea unui Prinţ străin la tronul Principatelor Unite: Premisele unei opţiuni, în „Europa XXI”, vol. VII-VIII, Iaşi, 1998-1999, p. 77-89.

- Bibliografia donaţiei Dr. Faust Brădescu (în colaborare), în volumul semnat de Gh. Buzatu, Faust Brădescu. Viaţa şi opera, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1999, p. 113-204.

- Problema Banatului la Conferinţa de Pace de la Paris (1919): Impactul asupra opiniei publice din România, în volumul editat de Muzeul Vrancei, România şi Conferinţa de Pace de la Paris, coordonatori Gh. Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu şi Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Empro, 1999, p. 159-176.

- Carol I al României: Profilul omului de stat, în volumul editat de Muzeul Vrancei, Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, coordonator Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Empro, 1999, p. 172-193.

- Carol I şi modernizarea societăţii româneşti (1866-1876), în „Analele Universităţii din Craiova”, seria Istorie, an IV, nr. 4/1999, p. 43-62.

- Implicarea lui Carol I în coordonarea politicii externe româneşti (1881-1914), în „Analele Universităţii din Craiova”, seria Istorie, an V, nr. 5/2000, p. 17-27.

- Carol I şi „chestiunea evreiască” (1866-1879), în volumul Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale. Studii, coordonator Cătălin Turliuc, Iaşi, Editura Cantes, 2000, p. 208-215.

- Raporturile lui Carol I cu grupările liberale în primii ani de domnie (1866-1870), în volumul editat de Muzeul Vrancei, Omagiu istoricului Ioan Scurtu, coordonator Horia Dumitrescu, Focşani, Editura D.M. Press, 2000, p. 111-122.

Referinţe:

- Tratatul Academiei Române de Istorie a Românilor, vol. VII, tom I, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 590.

- Bibliografia istorică a României, vol. IX, Cluj-Napoca, 2000, p. 226, 275, 276, 285, 330, precum şi în vol. X, Bucureşti, 2005, p. 342, 429, 432, 433, 444, 482, 532.