© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010
I

Gh. Buzatu, A History of Romanian Oil, vol. II, Bucharest, Mica Valahie Publishing House, 2006, 614 p.

Gh. Buzatu, ed., Discursuri şi dezbateri parlamentare (1864-2004), ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2006, 840 p. (în colaborare) .

Gh. Buzatu, ed., Trecutul la judecata istoriei: Mareşalul Antonescu – Pro şi contra, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2006, 638 p.

Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, eds., Istorie şi societate. În memoria Profesorului Valeriu Florin Dobrinescu, III, Bucureşti, 2006, 635 p.

Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, G. Rotaru, eds., Istorie şi societate. În memoria Profesorului Valeriu Florin Dobrinescu, IV, Râmnicu Vâlcea, Editura Rottarymond, 2006, 568 p.

Vasile Diacon, Reîntregirea. Basarabia, Bucovina şi Insula Şerpilor în dezbaterile Parlamentului României, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, cu o Prefaţă de Gh. Buzatu, Iaşi, Tipo Moldova, 2006, 428 p.

Ştefan S. Gorovei, Mănăstirea Dragomirna, Bucureşti, Editura Victor B. Victor, 2006, 120 p. (în limbile română, engleză, franceză, germană).

Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, Maria Asanina Paleologhina, o prinţesă bizantină pe tronul Moldovei, Sfânta Mănăstire Putna, 2006, 290 +234 fig. + 5 pl.

Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor.

Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, coordonatori, Movileştii. Istorie şi spiritualitate românesacă, I, „Casa noastră movilească”, cu un Cuvânt înainte de Înalt Prea Sfinţitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Sfânta Mănăstire Suceviţa, 2006, 330 p.

Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor.

Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, coordonatori, Movileştii. Istorie şi spiritualitate românesacă, II, Ieremia Movilă. Domnul. Familia. Epoca, cu un Cuvânt înainte de Înalt Prea Sfinţitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Sfânta Mănăstire Suceviţa, 2006, 370 p.

Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor.

Dumitru Năstase, Ştefan S. Gorovei, Benoît Joudiou, Sorin Iftimi, Maria Magdalena Székely, Petronel Zahariuc, Petre Ş. Năsturel, De Potestate. Semne şi expresii ale puterii în Evul Mediu românesc, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2006, 630 p.

II

Gh. Buzatu, August 1916: România în război (Preliminarii diplomatice), în 1916 – Un an hotărâtor pentru istoria românilor, coordonator Gavriil Preda, Ploieşti, Editura Universităţii, 2006, p. 76-87.

Gh. Buzatu, Despre raţiunile şi tehnica loviturilor de stat (23 august 1944), în 23 august 1944. Evaluări şi controverse. Studii şi comunicări, coord. Gavriil Preda, Ploieşti, Editura Ploieşti-Mileniul III, 2006, p. 76-87.

Gh. Buzatu, Figuri de parlamentari celebri: Nicolae Iorga, în N. Iorga (1871-1940). Studii, II/1, coordonator Constantin Buşe, Bucureşti, Editura Universităţii, 2006, p. 200-223.

Gh. Buzatu, Germania şi România (1940-1944): Surse inedite, în Germanii dobrogeni – Istorie şi civilizaţie, coordonator Valentin Ciorbea, Editura Fundaţia Hanns Seidel/ Universitatea „Ovidius”, Constanţa, Editura Muntenia, 2006, p. 337-344.

Gh. Buzatu, N. Iorga şi Marea Unire a Românilor, în Permanenţa lui Nicolae Iorga, coord. Victor Crăciun şi Cezar Dobre, Bucureşti, Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, 2006, p. 53-81.

Gh. Buzatu, Problemele unităţii naţionale integrale în dezbaterile Parlamentului României, în Congresele spiritualităţii româneşti – ediţia a X-a, coordonator Gh. Zbuchea, Bucureşti, Editura Semne, 2006, p. 67-83.

Gh. Buzatu, N. Iorga – parlamentar, în România – Viziune, faptă şi cunoaştere, coordonatori Gh. I. Florescu, Petru Cocârţeu, Houston, Humble/Texas, RABTS, Inc., 2006, p. 193-215.

Cf. şi „Analele Universităţii din Craiova”, Istorie, XI., nr. 11/2006, p. 191-212.

Gh. Buzatu, Paul Mihail, în Născut în Cornova. Omagiu lui Paul Mihail, Editura Vasile Şoimaru, Chişinău, Editura Prometeu, 2006, p. 153-156.

Gh. Buzatu, Stela Cheptea, N. Iorga in memoriam (Corespondenţă politică şi literară), în N. Iorga (1871-1940). Studii şi documente, II/2, coordonator Constantin Buşe şi Constantin Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii, 2006, p. 75-160.

Gh. Buzatu, Cezar Mâţă, România, august 1944: Armistiţiu sau preludiul unei lovituri de stat?, în Hegemoniile trecutului. Evoluţii româneşti şi europene. Profesorului Ioan Chiper la 70 de ani, coordonatori Mioara Anton, Florin Anghel, Cosmin Popa, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2006, p. 267-284.

Stela Cheptea, Catedrala romano-catolică din Iaşi, în Nicolae Iorga (1871-1940). Studii, II/1, coordonator Constantin Buşe, Editura Universităţii Bucureşti, 2006, p. 109-146.

Ştefan S. Gorovei, Principatul de Theodoro şi Moldova lui Ştefan cel Mare, în Marea Neagră. Puteri terestre – puteri maritime, coordonator Ovidiu Cristea, Bucureşti, 2006, p.199-25.

Daniel Hrenciuc, Guvernările naţional-liberale şi integrarea minorităţilor naţionale din Bucovina în Regatul Român (1918-1928). Unele consideraţii, în Partide politice şi minorităţi naţionale în secolul XX, Sibiu, 2006, p. 51-68.

Sorin Iftimi, De la catagrafie la statistică, studiu introductiv la Obşteasca catagrafie a Ţării Româneşti. Catagrafia oraşului Ploieşti de la 1838, transcrisă din chirilică de Ion T. Dedu, Ploieşti, Editura Ploieşti-Mileniul III, 2006, p. VII-XXVI.

Sorin Iftimi, Timp medieval – timp modern. Primul orologiu din Moldova (Iaşi, 1640), în volumul Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI-XVIII. Studii şi documente, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2006, p. 171-178.

III

Gh. Buzatu, Les Archives Nationales de la Roumanie à 175 ans, în „Revista Arhivelor”, nr. 4/2006, p. 15-20.

Gh. Buzatu, World War II and Romanian Oil, în „Revista Arhivelor”, nr. 4/2006, p. 77-96.

Gh. Buzatu, Visarion Puiu şi lumea prin care a trecut, 1941-1944 (După unele probe epistolare), în „Valori Păşcănene”, nr. 2/2006, p. 5-17.

Gh. Buzatu, 23 august 1944: Probe epistolare ale conspiraţiei, în „Anuarul Muzeului Marinei Militare Române”, Constanţa, IX, 2006, nr. 1-2, p. 15-37.

Gh. Buzatu, Stela Acatrinei, Cei 15 000 de „privilegiaţi ai soartei”: Nomenklatura lui N. Ceauşescu, în „Analele Universităţii din Craiova”, Istorie, XI, nr. 11/2006, p. 247-256.

Stela Cheptea, Bobi Apăvăloaei, Despre „locul” catolicilor din Iaşi, în „Monumentul”, VII, (Lucrările Simpozionului Naţional Monumentul – tradiţie şi viitor, Ediţia a VII-a, Iaşi, 2005), Iaşi, Editura Fundaţiei Axis, 2006, p. 483-492.

Ştefan S. Gorovei, Adevărata identitate a unei broderii liturgice din tezaurul Mănăstirii Putna, în „Analele Putnei”, II, 2006, nr. 1-2, p. 99-104.

Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, Les emblèmes impériaux de la Princesse Marie Assanine Paléologuine, în „Études byzantine et post-byzantine”, V, Bucureşti, Editura Emilian Popescu şi Tudor Teoteoi, 2006, p. 49-87.

Ştefan S. Gorovei, Maria Asanina Paleologhina, doamna Moldovlahiei, II, Rudeniile bizantine, în „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, XXIV, 2006, p. 55-80.

Sorin Iftimi, Heraldică şi arhitectură, în „Monumentul”, VII, (Lucrările Simpozionului Naţional Monumentul – tradiţie şi viitor, Ediţia a VII-a, Iaşi, 2005), Iaşi, 2006, Iaşi, Editura Fundaţiei Axis, 2006, p. 493-513.

Sorin Iftimi, I. G. Duca (1879-1933). Medalion biografic, în „Analele Universităţii din Craiova”, Istorie, XI, 2006, p. 173-190.

Daniel Hrenciuc, The Poles in Historical Bukovina during the Comunist Period, 1944-1989, în „Arhivele Totalitarismului”, Bucureşti, XIV, 2006, nr. 1, p. 27-39.

Sorin Iftimi, Lemnul Sfintei Cruci şi Ţările Române. Însemnări privitoare la ideologia medievală a Puterii în spaţiul ortodox, în „Anuarul Institutului de Istorie -A. D. Xenopol-”, XLIII, 2006, p. 47-58.

Maria Magdalena Székely, „Aceşti pani au murit în războiul cu turcii”, în „Analele Putnei”, II, 2006, nr. 1-2, p. 127-136.

Maria Magdalena Székely, Tripticul „lui Ştefan cel Mare” de la Mănăstirea Putna, în „Analele Putnei”, II, 2006, nr. 1-2, p. 105-110.

IV

Gh. Buzatu, Corespondenţă politică şi literară (1907-1944), în „Pro Saeculum”, Focşani, 2006, nr. 7-8, p. 11-23.

Gh. Buzatu, Erorile istoriei ori istoria ororilor?, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, 2006, nr. 6, p. 52-64; în „Historica”, Craiova, 2006, nr. 1 (9), p. 5-12.

Gh. Buzatu, N. Iorga – parlamentar şi orator, în „Pro-Saeculum”, Focşani, V, 2006, nr. 2 (martie), p. 18-26.

Gh. Buzatu, Senatul României şi idealul unităţii naţionale integrale (1919-1940), în „Orizont XXI”, Piteşti, I, 2006, nr. 1, p. 2-7.

Gh. Buzatu, 22 iunie 1941: „Agresiunea” României împotriva URSS (după unele probe epistolare), în „Orizont XXI”, Piteşti, 2006, nr. 2, p. 5-13.

Gh. Buzatu, 23 august 1944: Noi probe epistolare, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, 2006, nr. 8, p. 34-39.

Sorin Iftimi, Copiii din flori ai lui Ştefan cel Mare, în „Magazin istoric”, Bucureşti, 2006, nr. 1, p. 5-9.

Sorin Iftimi, Istorii cu cai în evul mediu, în „Magazin istoric”, Bucureşti, 2006, nr. 4, p. 38-42.

V

Ion Buzatu, Istoria Tibetului. Dalai Lama şi Panchen Lama – Mit şi realitate, cu un Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura Capitel, 2006, 404 p.

Vasile Calestru, Bărăgan. Lăteşti. Drum spre un alt destin, cu un Studiu introductiv de Gh. Buzatu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2006, 380 p.

Ion M. Ciucă şi colaboratori, Aspecte privind viaţa economică, socială şi politică a judeţului Vâlcea în perioada 1918-1940, cu un Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, Drăgăşani, Editura Kitcom, 2006, 356 p.

Traian D. Lazăr, Iuliu Maniu şi serviciile secrete (1940-1944), cu un Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2006, 485 p.

Marian Moşneagu, O istorie tragică a Marinei Comerciale Române, cu un Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, Constanţa, Editura Ex-Ponto, 2006, 557 p. (p. 5-6).

VI

Gh. Buzatu, colaborare, Dicţionar Enciclopedic, coordonator general Marcel D. Popa, Bucureşti, Editura Enciclopedică, vols. I (1993), II (1996), III (1999), IV (2000), V (2004), VI (2006), VII (sub tipar).